top of page
  • Montenegro Accounting

Uredba o uslovima za odlaganje poreskih potrazivanja

Osnov za odlaganje obaveza


  • Zaključak Vlade Crne Gore o mjerama za podršku privredi tokom trajanja epidemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane koronavirusom od 19. marta 2020. godine

  • Uredba o uslovima za odlaganje poreskih i neporeskih potraživanja (Službeni list Crne Gore br. 027/20)Obaveze koje se mogu odloziti


Obaveze koje dospijevaju tokom marta, aprila i maja 2020. godine po osnovu:


  • Poreza na dohodak fizičkih lica

  • Doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

  • Obaveze reprogramirane i odložene shodno Zakonu o reprogramu poreskog potraživa i Uredbi o odlaganju naplate poreskih i neporeskih potraživanja

Sve obaveze prijavljene kroz IOPPD na koje se plaća porez na dohodak fizičkih lica i/ili doprinosi za obavezno socijalno osiguranje Sve obaveze prijavljene kroz GPPFL Obaveze po rješenjima o paušalnom plaćanju poreza na dohodak Obaveze po osnovu doprinosa za poljoprivrednike Obaveze po osnovu doprinosa za sveštenike i vjerske službenike Sve obaveze obuhvaćene rješenjima o reprogramu i o odlaganju poreskih i neporeskih potraživanjaRok odlaganja obaveza


90 dana od dana dospijeća obaveze koja se prijavljuje za odlaganje


Obveznici koji su već podnijeli IOPPD obrasce za obaveze koje dospijevaju u martu mogu ostvariti pravo na odlaganje poreske obaveze podnošenjem izmijenjenog IOPPD obrasca, kako bi tom prilikom odabrali opciju za odlaganje obaveza


Obveznici koji mogu iskoristiti pravo na odlaganje obaveza


Sva fizička i pravna lica obveznici poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

OSIM


državnih organa,lokalne samouprave, javnih ustanova, nezavisnih regulatornih tijela, kao i privrednih društava i pravnih lica u kojima država ili lokalna samouprava imaju većinski vlasnički udio, a koji ne posluju po tržišnim principima.


Kako se može ostvariti pravo na odlaganje obaveza?


Obveznici koji posjeduju digitalni certifikat Prijavljivanje se vrši pristupanjem portalu ePrijava prilikom podnošenja poreskih prijava (IOPPD ili GPPFL)

Fizička lica koja ne posjeduju digitalni certifikat Slanjem prijave putem mejla ili pošte nadležnoj područnoj jedinici

Lica koja odlažu obaveze nastale na osnovu reprograma poreskih potraživanja ili odlaganja naplate poreskih i neporeskih potraživanja: prijavu za odlaganje dostavljaju putem mejla ili pošta nadležnoj područnoj jedinici


Adrese za slanje prijave za odlaganje obaveza za lica koja ne posjeduju digitalni certifikat


Email adrese:Poštanske adrese:


Podgorica ul. V Proleterske br. 36 Podgorica Danilovgrad Ekspozitura Danilovgrad, ul. Sava Burića b.b. Cetinje Ekspozitura Cetinje, ul. Bajova br. 2 Nikšić ul. Njegoševa broj 18 Nikšić Šavnik Zgrada Skupštine opštine Plužine Zgrada Skupštine opštine Bar Bulevar revolucije br.1 Ulcinj Ul. Maršala Tita bb Ulcinj Budva Trg od Sunca br. 2, Budva Herceg Novi Trg Maršala Tita br. 2

Kotor Stari grad br. 317 Tivat Ul . 13 jula bb Pljevlja Ul. Ivana Milutinovića b.b. Žabljak Ul. Trg durmitorskih ratnika b.b Bijelo Polje ul. Slobode broj 2 Mojkovac Trg Ljubomira Bakoča b.b. Kolašin Ul . Buda Tomovića b.b. Berane Ul. IV Crnogorske 3 Rožaje Ul. 13 jula bb Andrijevica Ul. Branka Deletića bb Plav Ul.Racina

2,503 views0 comments

Comments


bottom of page